4. júna 2014

Čo je vlastne betón? – 5. časť – prísady a prímesi

Sú jednou zo zložiek betónu. Ide o jemné práškové látky, ktoré sa pridávajú do betónovej zmesi už počas miešania. Objem prímesí v čerstvej betónovej zmesi sa pohybuje v rozmedzí 10 – 40 % hmotnosti cementu. Prímesi v betóne majú za úlohy zlepšenie technologických vlastností čerstvého betónu, ako aj mechanických vlastností zatvrdnutého betónu.
·         Lietavý popolček
zvyšuje množstvo zámesovej vody
zvyšuje dlhodobé pevnosti betónu
znižuje hĺbku karbonizácie betónu
·         Kremičité látky, úlety
zvyšuje množstvo zámesovej vody
ovplyvňuje pórovitú štruktúru betónu (pórovitosť zvyšuje nasiakavosť)
zvyšuje pevnosť betónu
zvyšuje odolnosť betónu voči agresívnemu prostrediu (vhodný pre vodohospodársky a chemický priemysel)
·         Farebné pigmenty
slúžia na zafarbenie betónu

jednou zo zložiek betónu. Ide o chemické zlúčeniny, ktoré sa pridávajú do betónovej zmesi už počas miešania. Objem prísad v čerstvej betónovej zmesi sa pohybuje v rozmedzí 2-50 g/m3.
·         Plastifikačné prísady
znižujú povrchové napätie betónu
zlepšujú spracovateľnosť betónovej zmesi (dlhšia dopravná vzdialenosť)
znižujú potrebné množstvo zámesovej vody
zvyšujú pevnosť v tlaku zatuhnutej zmesi až o 10%
·         Stabilizačné prísady
znižujú odmiešavanie vody
znižujú výšku elevácie vody
zvyšujú hutnosť zatvrdnutého cementu, znižujú pórovitosť, zamedzujú vzlínaniu a nasávaniu vody
·         Prevzdušňovacie prísady
vytvárajú veľký počet mikroskopických pórov
dodávajú odolnosť voči opakovanému zamŕzaniu a rozmŕzaniu a rozmrazovacím soliam
·         Spomaľovacie prísady
spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie betónovej zmesi
·         Urýchľovacie prísady
urýchľujú tuhnutie a tvrdnutie betónovej zmesi
·         Ostatné prísady
inhibítory korózie
biocídne prísady
plynotvorné prísady (pre tvorbu pórobetónu)
spĺňajúce adhéznu funkciu (zvyšujú súdržnosť novej zmesi s už zatvrdnutým betónom)


Viac informácií TU alebo na bezplatnej infolinke: 0800 555 999.

Autor: DB - informácie čerpané z http://sk.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%B3n#Druhy_bet.C3.B3nu

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára