1. júna 2014

Čo je vlastne betón? – 4. časť – Aké druhy betónov poznáme.

Základné druhy betónu:

1. SUCHÝ BETÓN - je betón, ktorý je v sypkom stave a dá sa prepravovať aj bez pomoci domiešavačov. Na rozdiel od normálne spracovanej betónovej zmesi sa do suchého betónu pridáva malé percento vody. Najčastejšie sa používa pri výstavbe diaľnic ako podový betón (stabilizácia) pod asfaltový koberec. Pri ukladaní suchého betónu sa sype priamo z korby nákladného auta do finišera, ktorý ukladá rovnomerne hrubé vrstvy. Po uložení sa valcuje a postrekuje vodou pre lepšiu pevnosť.

2. PROSTÝ BETÓN - je betón bez pridanej výstuže. Je používaný hlavne ako podkladový betón.

3. ŽELEZOBETÓN – je betón s pridanou výstužou. Takéto betóny môžu byť:
a) predpätý betón - je prefabrikovaný železobetón. Takýto betón sa vyrába tak, že výstuž sa v debnení mechanicky natiahne na požadované hodnoty. Do debnenia sa pridá betónová zmes a celá zmes sa v debnení vibruje. Po stuhnutí sa natiahnutá oceľová výstuž uvoľní a vznikne predpätie. Má vyššiu pevnosť v tlaku a používa sa najmä pri výstavbe mostov.

b) drátkobetón - je betón s prímesou oceľových vlákien, ktoré zvyšujú jeho pevnosť v tlaku.    Používa sa na podlahy s vysokým zaťažením (priemyselné podlahy) a pre spevnené plochy (parkoviská).

4. ŽIARUVZDORNÝ BETÓN – žiaruvzdornosť sa v závislosti od použitého materiálu pohybuje od 600°C – 800°C.

5. POHĽADOVÝ BETÓN – ide o betón, ktorý prešiel povrchovou úpravou.

6. PREVZDUŠNENÝ BETÓN – je odľahčený a využíva sa najmä pri stavbe odvodňovacích systémov.

7. SAMOZHUTNITEĽNÝ BETÓN – ide o betón, ktorý nevyžaduje počas svojej prípravy zahustenie.

8. VYSOKOHODNOTNÝ BETÓN – tzv. HPC. Je to betón doplnený o niektoré nad rámcové vlastnosti.

9. VODOSTAVEBNÝ BETÓN – je určený pre konštrukcie, ktoré sú dlhodobo vystavované jednostrannému vodnému tlaku, napr. priehrady, atď.


Podľa druhu použitého spojiva:
cementový
vápnový
sadrový
magnéziový
asfaltový
polymérový
atď.

Podľa veľkosti zrna kameňa:
drobnozrnný – využíva sa na veľmi tenké alebo husto vystužené konštrukcie
hrubozrnný – zrná s priemerom nad 4mm

Podľa spôsobu vyhotovenia betónovej konštrukcie:
monolitický – betón uložený priamo na stavbe
prefabrikovaný – betónový výrobok je vyrobený vo fabrike a na konečné miesto sa umiestňuje už v hotovom stave.

 Podľa objemovej hmotnosti:
            ľahký – objemová hmotnosť je 800 – 2000 kg/m3
            obyčajný – objemová hmotnosť je 2000 – 2600 kg/m3
            ťažký – objemová hmotnosť je 2600 - viac kg/m3


Viac informácií TU alebo na bezplatnej infolinke: 0800 555 999.

Autor: DB

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára