29. mája 2014

Čo je vlastne betón? – 3. časť – nevýhody

Naposledy sme si vymenovali výhody betónovej konštrukcie. No na každej veci je niečo dobré a niečo zlé. Záleží od toho, čo preváži. Môžem vám zaručiť, že u betónu je to kvalita, pevnosť a odolnosť, ktoré na 100% prevážia maličkosti, ktoré vám dnes prinesiem. No treba sa pozrieť betónu na zúbok a nevychvaľovať ho do neba. ;-)

Pevnosť a trvácnosť ide ruka v ruke s váhou. Vďaka nej je manipulácia s betónom náročná najmä fyzicky. Vo väčšine prípadov sú na prácu so zatvrdnutým betónom využívané mechanické stroje.

Najväčšou nevýhodou oproti plastom, drevu či iným materiálom je potreba vytuhnutia. Toto tuhnutie musí byť navyše neustále sprevádzané polievaním betónu vodou, aby sa zamedzilo jeho popraskaniu alebo strate objemu.

Nevytvrdnutá betónová zmes je náchylná na stratu vlhkosti, pričom je voľným okom pozorovateľná zmena jej objemu. Práve preto je nutné nevytvrdnutý betón v priebehu tvrdnutia chodiť polievať vodou, aby sme zmes dostatočne hydratovali.

Už sme to spomínali. Ale teda ešte raz. V našom stavebníctve sa najčastejšie využíva cementový betón. Ten je na rozdiel od keramiky, ocele či iných materiálov krehký. Práve preto so samotným betónom treba pracovať opatrne. Tak ako vo všetkých oblastiach aj v stavebníctve vznikajú veľké pokroky. Jedným z nich bolo vyriešenie tohto problému pomocou železných konštrukcií zabudovaných priamo do betónu. Hovoríme teda o tzv. železobetóne. ;-)


Táto vlastnosť je skôr neutrálna a vo väčšine prípadov je skôr pozitívom ako negatívnou stránkou.
Je nutné poznamenať, že vlastnosti betónu sa menia podľa jeho zloženia. Tak ako sme si minule povedali, betón môže pozostávať z rôznej kombinácie plniva a spojiva, pričom môže byť doplnený ešte aj o rôzne prímesi a špeciálne prísady.

Viac informácií TU alebo na bezplatnej infolinke: 0800 555 999.

 Autor: DB


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára